نماهنگ فارسی - عربی گروه النجبای عراق به مناسب سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس؛ عین الاسد هرگز نشد خون خواهی ات اما سیلی اول را زده باران موشکها، برجا نمی ماند جز تلی تابوت، باید ببندد رخت از اینجا لشکر طاغوت. قدس پایان خوش ماندن در این پیکار