نماهنگ «مالک اشتر علی» ویژه شهادت حاج قاسم سلیمانی با مداحی سید رضا نریمانی؛ رفته ولی شک نکنید جبهه پر از دلاوره مالک اشتر علی هنوز کنار رهبره. ‌‌‌‌‌‌‌