استوری موشن خداحافظ ای همه حاصلم، خداحافظ ای یاس پرپر، تهیه شده در کانال رسمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام