رهبر معظم انقلاب در بیاناتی، به مهمترین عامل دفع فتنه 88 اشاره کرده و می‌فرمایند: سال‌ها بعد قلم‌های بسته در سطح بین‌المللی فرصت می‌یابند که حقیقت را بگویند و همه دریابند چه توطئه بزرگی پشت این فتنه بود