تو خواستی که بسوزی حاصل ما را، چرا با داغ زهرا آشنا کردی دل ما را، اگر خواستی خاکستر ما را دهی بر باد، چرا با گریه بر زهرا عجین کردی دل ما را... نوحه واحد با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه شب اول مراسم فاطمیه ۱۳۹۶حسینیه ریحانه الحسین