خانم سمانه خدابخشی در این ویدئو آموزشی درس صد را به شیوه ای بسیار مناسب برای دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی تدریس می کنند.