گوهرشاد بیگم معروف به گوهرشاد آغا از نامداران و سیاستمداران دوره تیموریان است. او زنی بسیار نیکوکار، ثروتمند، ادب دوست، هنرپرور، باوقار، خردمند و با سیاست بود.