کلیپ روضه حمید علیمی و مداحی حاج محمود کریمی؛ اگر که یارت تو بستر افتاد، غمت نباشه، تنت سلامت فاطمه جون داد، غمت نباشه