کلیپ آموزشی مهارت کنترل خشم توسط دکتر ثریا علوی نژاد دکترای روانشناسی کودک در برنامه به خانه بر می گردیم پخش شده از شبکه پنج سیما