یه عده توی سختی ها میان و نمی ذارن دلی آزرده باشه، برای اینکه ما آروم باشیم مثل پروانه های بی قرارند. فرشته های نجات کاری از گروه سرود عاشقان ولایت تقدیم به همه پرستاران و کادر درمان کشور