رویکرد دوگانه‌ ی غرب در تروریسم رسانه‌ ای ضد ایران در روزهای کرونا به حد اعلی خود رسید با اینکه عملکرد نظام پزشکی ایران از خیلی از کشورهای مدعی بهتر بود در این ایام که دولت خبیث انگلیس شیوع کرونای انگلیسی را پنهان کرده و جهان را در معرض خطر گذاشته است این کلیپ ماسک قرمز را به کارگردانی محمد‎امین حسینی تقدیمتان می کنیم.