کابین مرسدس بنز GT900 که از فراوانی منو و امکانات مثل هواپیماست کنایه به بعضی از خودروهای عزیز