ما نمردیم که سربند تو بر خاک بیافتد، چشم ناپاک دمی بر حرمی پاک بیافتد، زنده ای در دل من، در دل ما در دل عالم، هر یک از ما سلیمانی ست در خط مقدم با نوای کربلایی حسن عطایی در هیات رزمندگان اسلام قم