در رگ حادثه، خون موج زد، آیینه شکست، شعله‌ور شد در و دیوار حرم، سینه شکست، خون مالک به زمین ریخت، خبر سنگین است، بعد مالک، به تن حوصله، سر، سنگین است ... شعرخوانی احمد بابایی در مورد شهادت سردار سلیمانی