نمیتونی بمونی خب برو صدای پای رفتن، تورو هزار بار شنیدم اینم روش چه کاریه، کی میدونه چه حالی دارمو، دیگه نپرسه هیشکی حالمو .