آفتاب شب یلدای همه مهدی جان هیچ کس یاد غریبی شما نیست، گریه کن جای خودت، جای همه ...