بستن شال و روسری برای خانم ها زیبایی ظاهری مضاعفی بوجود می آره با این کلیپ می تونیم بستن شال های بلند رو یاد بگیرید.