موشن کمیک با احترام به تمام کسانی که برای سلامت و امنیت‌ ما جان‌فشانی می‌کنند. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان خراسان شمالی .