آیا میدانید که استفاده غلط از گوشی چه اثرات زیانبار بر سلامتی جسم انسان بویژه درد گردن کمر و مفاصل دارد؟