دنیای فناوری هر روز ما را متعجب می کند،در این کلیپ قدرت یک چسب صنعتی را می بینیم.