روسری حریر که به شدت مورد علاقه ی خانم هاست اما بستنش نکته داره که خوشگل روی سر قرار بگیره