به تصریح عفو بین الملل و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی یک سیاست همیشگی و قدیمی را دنبال کرده، آن هم کشتار دانشمندان کشورهای عربی و اسلامی است، کاری که با وقاحت تمام و آشکارا انجام می‌شود و قدرت‌های جهانی چشم بر آن بسته‌اند.