فاصله سنی مناسب دختر و پسر برای ازدواج چقدر باید باشد؟ از سری کلیپ های مشاوره ازدواج دکتر سمانه رضایی که پیرامون فاصله ی سنی زن و شوهر می پردازد.