از سری کلیپ های طنز شیخ الاحلام که از زاویه ی اجتماعی موضوعاتی را طرح می کند، این قسمت دل شیطون رو به دست بیار