تو وجودم تار و پودم جاری عشق ات همیشه، آخه جز تو توی دل من عشقه دیگه جا نمیشه، این قلب مجنون رو لایق کردی، پاای روضه ات ما رو عاشق کردیم ، این در شیدا رو می شناسم با ابی عبدالله، هر نفسم دایم می خونه یا ابی عبدالله... مداحی زمینه در حضور مقام معظم رهبری