روز دانشجو مبارک، یک استوری آرامش بخش برای تبریک این روز