با امکان اچ دی آر می توانید نور و سایه های عکس های که عکاسی کرده اید تنظیم کنید که با نرم افزارهای مختلف ممکن است در این کلیپ روش فتوشاپی آموزش داده می شود.