نمآوا «ارتداد» تقدیم به مادرمان که از آن‌ها ناراضی بود. باصدای سید هادی گرسویی. در تولید این قطعهٔ شنیداری، فقط از آوا بهره برده شده و بدون موسیقی می‌باشد.