کلیپی قاطع از فرمایشات سردار دلها حاج قاسم سلیمانی درباره مذاکره و برجام، شما فکر می کنیم با برجام دو همه مشکلات حل می شود؟! بعنوان سرباز ولایت و این ملت عرض می کنم هیچ تمصمیمی بجز منفعت ملت گرفته نخواهد شد...