نقل کرده اند که جمعی از مردم اومدند محضر امام رضا علیه السلام گفتند از جمع شیعیان هستیم ولی اذن دخول نداده آقا نقل کرده اند دو ماه این مردم رفتن و آمدن ...