علیرضا پناهیان : این آدم حسابی ها چرا میرن استغفار می کنن؟ میگن که خدایا نتونستیم لذت ببرم از زندگیم... خیلی حالم بده مریض شدم اخلاقم بد شده عاشق نشدم ...