وقتی نباید برخلاف میل کارفرمای سعودی حقیقت را بازگو کنی! گوینده شبکه سعودی ایران اینترنشنال حتی اجازه ندارد بگوید عربستان در یک مسابقه ورزشی از ایران "شکست خورده است.