فیلم آموزش بافت رانر مبل و تخت با کاموا غول پیکر پارچه ای - به زبان فارسی .