دو تا جعبه کوچک زیر پای کودک وصل کنید. از کودک بخواهید روی صندلی بنشیند و توپهایی که به سمتش میفرستید را با پا داخل جعبه ها قرار دهد.✔️ مناسب 5 سال به بالا