به مناسبت یکم دسامبر، روز جهانی ایدز حقایقی در مورد HIV در ایران بشنویم و با هم از انتشارش جلوگیری کنیم.