یک کلیپ و دردی عمیق ، اینطور که معلومه اسامی دانشمندان ما بخاطر حسن تدبیر علمای سیاست دست همه ی کشورها و سرویس های جاسوسی و تروریست ها هست لااقل ایشان را به مردم معرفی کنید تا مردم از آنها مراقبت کنند