بازی پرسپولیس با شهر خودرو گل دوم توسط احمد نوراللهی .