طراحی صنعتی وقتی به کمک بشر میاد که بتونه راحتی و آرامش را ایجاد کنه مثل این کلیپ جالب