یک کلیپ از هنر تزیین بشقاب بامیوه خیلی با سلیقه و رنگ های دلپذیر