خونه ملت» جایزه بهترین کارگردانی در شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت را از آن خود کرد. تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به داود احمدی برای کارگردانی نماهنگ «خانه ملت» از مرکز موسیقی ماوا تعلق گرفت.