سلام عزیز پرپرم ، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم با نوای حاج محمود کریمی ویژه ترور شهید محسن فخری زاده