سکانسی از بازی به یاد ماندنی پرویز پورحسینی در سریال مختارنامه