این ویدیو که به تازگی منتشر شده مربوط به امضای دیگو مارادونا روی پیراهن تیم ملی آرژانتین است. او می‌نویسد برای ایران.