امام خمینی (س): با ریختن عزیز ما تایید شد انقلاب ما؛ از مرگ نمی ترسیم. ساعاتی قبل محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع به شهادت رسید