ترور تو روز روشن وسط تهران اصلا عجیب نیست که رییس جمهور آمریکا و اسرائیل رو خوشحال کنه ...