در دوران قرنطینه ممکن است به علت کمبود تحرک و ماندن طولانی در خانه دو اختلال برای شما رخ دهد؛ اختلال اول افزایش وزن، بروز چاقی و افزایش چربی‌های نامطلوب خون و اختلال دوم احساس خستگی، کسالت و حتی در برخی افراد افسردگی!