از کلیپ های اختراعات ، می بینیم که با ورقه ای نانو آیینه شیشه ای را ضد آب می کنند، کشورمان ایران هم در زمره 5 کشور برتر دانش نانو می باشد.