هر کار پیچیده ای یه راه حل ساده داره، در این کلیپ درست کردن گل های خامه ای روی کیک رو آموزش می ده