چیزی که بخش خودران تسلا با استفاده از شبکه‌های عصبی می‌بیند که حاصل ۷۰ هزار ساعت کار واحد پردازش گرافیکی (GPU) برای آموزش این سامانه و تولید هزار تنسور (برای پیش‌بینی)، در هر واحد زمانی است.