سکانسی با مزه از حرف زبان آقا مهران به زبان چینی در فیلم فیلم سینمایی رحمان ۱۴۰۰، بازیگران:محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، بهرام افشاری، مهران مدیری